bottenviken.info

För att minska kostnaderna för driften har vi valt att inte förnya domänen bottenviken.info

Ais-sidan finns nu som en subdomän till sk2hg.se lägg den som bokmärke istället.

ais.sk2hg.se

Det är länge sen vi fick in nån sponsring så känner du för att bidra med en slant så gör det till

 plusgiro 43 23 30-9 

märk betalningen bottenviken

 

Hälsningar

Kalix Radioklubb

www.sk2hg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting