Välkommen till Distrikt-2 möte i Skellefteå

ssaNiklas skriver: Härmed inbjuds medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte. Mötet hålls i år i Skellefteå med SK2AU (Skellefteå Radioamatörer) som värd.
Tid: 8 April kl 11.00.
Plats: Kanalskolans matsal, Bäckgatan 2 i Skellefteå.
Mer info på www.sk2au.org
Frågor: kontakta DL-2 Niklas Lind/SM2UVU tel 070-3246650 mail: niklas.lind(at)fallforsan.se

Väl mött : DL-2 SM2UVU / Nikke.