RU6 DMR/D-star på Raggdynan har nytt CS

För att bringa lite ordning i anropssignalstrukturen så heter RU6an på Raggdynan numera SK2RJH, på DMR har det ju ingen betydelse men på D-star måste man ändra RPT1 till SK2RJH B och RPT2 till SK2RJH G. / micke