SSA Distrikt-2 möte genomfört i Luleå

IMG_20190323_105752Ett 20-tal Radioamatörer från Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix samlades idag för SSA distrikt-2 möte i FRO-lokalen i Luleå. DL-2 SM2UVU Nicke valdes till mötesordförande. Dagordningen avverkades i god ordning, mesta tiden ägnades åt rapporter från klubbarna. alltid intressant att höra vad andra håller på med. Efter att dagordningen avklarats så berättade SM2EKA Rune om framtidsmötet som hölls i Sundsvall i höstas. Nästa distriktsmöte bestämdes till Skellefteå.

Micke/sm2oan