R3/RV54 SESKARÖ

Repeatern är placerad på på Seskarö men tanken är att den också skall täcka Haparandaområdet. På grund av sitt läge ute i Bottenviken går den bra att köra från båt längs hela kusten. Antennen sitter ca: 50m upp i masten / ca: 77m över havsnivå. Repeatern i nuvarande utförande togs i drift sommaren 2007

R3:an var den första repeatern i Kalixlinjen med fast subtonesquelch främst för att slippa störningen som ibland öppnar hela repeaterkedjan var 5:e minut men det är ju också i enligt med IARUs rekommendationer. Så för att köra måste man programmera sin radio så att den sänder 107.2 Hz CTCSS (subtone). R3:an  är kopplad till Kalix linjen, Man skall INTE använda någon 1750 Hz ton utan alla repeatrar i repeaterkedjan Kalixlinjen öppnar automatiskt då repeatern startar. Vill man köra lokalt över bara R3an så håller man ned DTMF 3 innan man trycker på PTT. Repeatern sänder CTCSS 107.2 Hz så vill man aktivera subtonesquelch i sin radio så kan man göra det, man slipper då störningar från allt möjligt främst då man kör i stan. Repeatern är ansluten mot AMPRnet via 5GHz länk till Haparanda Vattentorn (21 km).

 VoIP Länkningen

All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Du kan läsa mera om länkningen –>Här!

image

Bilder

image
Repeater R3 på Seskarö. Foto: SM2O Micke (Ny bild 2008.11.11)

image
Repeater R3 på Seskarö. Foto: SM2O Micke (Ny bild 2008.11.11)

image
Antennen sitter ca: 50meter upp i masten. Foto: SM2O Micke

R3_seskaro_50m

Täckningskarta Mot Mobilstation simulerad i Radio Mobile, klicka på kartan för större bild.

Repeater ansvarig ……………. SM2OAN Micke

Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-