DXCC

Svenska DXCC resultat automatisk genererade Direktlänk https://dxcc.sk2hg.se
 
Info om DXCC och ansökningsförfarande av Sten/SM3NXS => 
iotalogo  Scandinaviska IOTA resultat

Förändringarna som skett under senaste månaden visas med rött och ändringar som skett det senaste året visas i blått. Anropssignalerna är klickbara länkar till resp. QRZ.com sida.

Mixed Phone CW Digital Challenge