R5/RV58 DMR/Analog Kalix Rgd

R5/RV58 DMR/Analog Kalix Raggdynan

Repeatern finns  på berget Raggdynan 16 km sydost om Kalix. Raggdynan är ett ‘klassiskt’ repeater QTH där det funnits en repeater sen 70-talet.

2018-06-16 ”Digitaliserades” repeatern dvs den byggdes om så att den går i dual mode dvs. både som analog och digital repeater (DMR). Analogt är den kopplad till Kalixlinjens övriga repeatrar precis som förrut. Digitalt är den fast kopplad till Brandmeister TG8 och TG2402 (TS2). Val av digital resp. analog mode sker helt automatiskt. Om du lyssnar på repeatern analogt måste du aktivera subtone squelch så att din radio inte öppnar på DMR signalen.

Talgrupp 8 är lokal talgrupp för Norrbotten. Dynamiskt kan valfri talgrupp kopplas upp, Dynamiska uppkopplingar är aktiva i ca 15 min (styrs av Brandmeister). Repeatern har en egen kontrolpanel där man kan se vad som händer på den i realtid, den finns här=> I Brandmeister kallas repeatern SK2HG-5 kontrollpanelen finns här-> där man kan se bl.a. vilka talgrupper som är kopplade till Repeatern.

R5an i analog mode är alltså kopplad till Kalix linjen och öppnar samtidigt som övriga repeaterar. Repeatern är försedd med subtonsquelch CTCSS 107.2 Hz och man skall INTE använda någon 1750 Hz ton utan bara trycka PTT i 1 sekund så öppnar alla repeatrarna i vanlig ordning. Vill man köra bara R5 så öppnar man med DTMF 5.

2016-11-04 Nytt är att R5an har CTCSS squelch (enligt IARU rekommendationer). Så för att köra måste man programmera sin radio så att den sänder 107.2 Hz CTCSS (subtone). R5:an  är kopplad till Kalix linjen, Man skall INTE använda någon 1750 Hz ton utan alla repeatrar i repeaterkedjan Kalixlinjen öppnar automatiskt då repeatern startar. Vill man köra lokalt över bara R5an så håller man ned DTMF 5 innan man trycker på PTT. Repeatern sänder CTCSS 107.2 Hz så vill man aktivera subtonesquelch i sin radio så kan man göra det, man slipper då störningar från allt möjligt främst då man kör i stan.  Skall du röra på dig i distriktet så passa på att programmera 107.2 Hz sändning på alla repeaterkanaler eftersom CTCSS squelch införs efterhand .

Lite historik

Sigvard (SM2EJE) skriver följande:

”Här är en liten berättelse om repeater historien i Kalix.

1977 beställde Vi en byggsats från USA som Jag och SM2IUF, Gunnar byggde ihop. I början körde vi med separta antenner men det var nog så mycket HF-påverkan. Senare köpte vi ett kavitetsfilter och fick det att fungera mycket bättre. Den 25 april 1977 sattes den första versionen upp. Det var lite problem i uppstarten men det fungerade utmärkt efter dåtidens förhållanden. Det var mycket trimmande i början, man fick åka upp och ner på Raggdynan i ur och skur. Vi provade med några andra mottagare med bättre ingångsfilter och det blev bättre och bättre efter varje byte. Ibland var det trimningar mitt i natten men det fanns inga spöken där uppe Hihi.

Ungefär så gick det till den tiden. Fortsättningen får Micke berätta om. Han tog över repeater jobbet med tillgång till bättre grejor. Kämpigt var det men oxo roligt. – MVH/Sigvard

VoIP Länkningen

All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Du kan läsa mera om länkningen –>Här!

image

image
Repeater R5 uppe på Raggdynan – Foto: SM20AN (Gammal bild 2008.11.11)

image
VoIP utrustningen – Foto: SM20AN (Gammal bild 2008.11.11)

image
WLAN Länk – Powerstation 5 – Foto: SM20AN (Gammal bild 2008.11.11)
PowerBeam AC500 används idag (2017)

Kalix / Raggdynan R5 är länkad via 5 GHz WLAN länk ner till Vattentornet Rammelberget / Kalix med hjälp av en Ubiquiti PowerBeam AC500 där anslutningen mot AMPRnet (fiber) sker..

image
Hela installationen R5 & RU6 – Foto: SM20AN (Gammal bild 2008.11.11)

image
R5 2-stack till vänster 70 cm 4-stack till höger. APRS antennen hitåt. Foto: SM20AN (Gammal bild 2008.11.11)

Täckningskarta mot mobilstation simulerad i Radio Mobile, klicka på kartan för att se en större version

R5_Raggdynan

Repeater ansvarig ……………. SM2OAN Micke

Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-