Vad är DXCC?

DXCC står för DX Century Club och är ett diplom man kan ansöka om när man har verifierat 2-vägs kontakter med minst 100 länder, eller entities som det egentligen heter. Amatörradioländerna kan ibland skilja sig lite åt från de ”riktiga” länderna. Man kan ansöka om separata diplom för alla amatörradioband samt CW, Phone, Digital och Mixed. Challenge diplomet är dina verifierade QSO´n på banden 6-160m totala antal länder sammanslagna. OBS att endast ”current” länder räknas för detta diplom.

QSO´n för DXCC diplomet gäller från 1945-11-15, dock måste QSO´t vara från 1975-01-01 eller senare för att gälla för enbart CW diplomet.

Gällande länder/entities kommer och går, men i dag finns det 340 stycken länder på ”current list.” På den totala listan räknar man även med de strukna länderna ”deleted entities” ex. Tjeckoslovakien och Östtyskland. 62 stycken länder har genom åren blivit strukna, alltså totalt 402 länder.

Till hjälp med dessa ansökningar finns en checkpoint.

Vad är en Checkpoint ?

Checkpointen är av ARRL utsedd att vara dess förlängda arm gällande granskning av QSL kort och ansökningar av DXCC samt WAS (Worked All States)

Checkpointen godkänner inte QSL korten, däremot kontrolleras att uppgifterna stämmer överens på QSL kortet och ansökan. Stämmer inte detta överens ändrar checkpointen på ansökan så det matchar QSL-kortet, eller stryker QSO´t. Dessa ev. ändringar görs manuellt med penna på den ansökan som skickas till ARRL via checkpointen.

Har checkpointen dubier om äktheten på QSO:t eller om QSL kortet ser konstigt ut, verkar vara ändrat på, noteras detta på ansökan och ARRL kommer troligen att vilja granska QSL kortet på ARRL-HQ.

Vem är checkpoint i Sverige?

SM3NXS, Sten

Adress och mail till honom finns på SSA:s hemsida och QRZ.COM

Hur ansöker man?

Det finns 3 sätt att ansöka.

LoTW

https://lotw.arrl.org/lotwuser/default

Med LoTW (Logbook of The World) ansöker man helt utan att ha pappers-QSL, det är även det billigaste och snabbaste sättet. Du betalar online med kort. Ingen checkpoint behöver anlitas då din inskickade log matchas mot DX stationens i ARRL´s databas.

Online DXCC application

https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/

Här fyller man själv i alla QSO data online, skriver ut och undertecknar de färdiga ansökningspapperet tillsammans med listan med QSO´n och skickar detta tillsammans med QSL-korten till checkpointen. Du betalar online med kort

Gammaldags pappersansökan

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Record%20Sheet%202013a.pdf

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCC%20Application%202019(2).pdf

Detta är det dyraste och krångligaste sättet. Här fyller du i allt själv för hand (eller med dator) på papper, personalen hos ARRL får sedan sitta och knappa in dessa QSO´n i databasen för just dina ansökningar.  De QSO du fyller i ska sorteras efter band, sedan trafiksätt inom bandet. QSL med flera QSO´n läggs sist i listan. OBS du ska INTE sortera efter call eller landsordning.  Detta skickas sedan till checkpoint tillsammans med QSL korten för granskning.

Du betalar genom att uppge ditt kortnummer på ansökan. OBS ! Checkpointen kan inte ta emot eller förmedla betalning till ARRL.

Vad behöver checkpointen ha av dig?

•Underskriven ansökan med QSL lista samt QSL-korten

•Handskrivna listor ska vara prydligt skrivna, QSO med osäker tolkning kommer att strykas

•QSL korten sorterade i den ordning dom är listade

•Brevporto och ett kuvert för att efter granskning skicka ansökan till ARRL, USA

•Returporto som täcker kostnad för porto och emballage ex. vadderat kuvert eller kartong samt information om hur och vart du vill ha dina QSL kort skickade i retur

Vad kostar det att ansöka?

Då allt är i dollar och cent och kronan åker hiss är det lättast att titta på ARRL´s hemsida.

http://www.arrl.org/dxcc-awards-fees

Användbara länkar och fördjupad läsning,

högerklicka så ska sidorna gå att översätta till svenska.

http://www.arrl.org/dxcc-applications-received

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2019_DXCC_Deleted_June.pdf

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2019_Current_Deleted(3).txt

http://www.arrl.org/dxcc-faq

http://www.arrl.org/dxcc-rules

http://www.arrl.org/files/file/DXCC/DXCCYearbook/DXCC%20YEARBOOK%202018.pdf