R3/RV54 SESKARÖ

Repeatern är placerad på på Seskarö men tanken är att den också skall täcka Haparandaområdet. På grund av sitt läge ute i Bottenviken går den bra att köra från båt längs hela kusten. Antennen sitter ca: 50m upp i masten / ca: 77m över havsnivå. Repeatern togs i drift sommaren 2007.

2018-04-01 uppdaterades repeatern för att gå i dual mode dvs. både som analog repeater och som digital DMR-repeater. Befintlig radio en Motorola MTR-2000 används. Jag tog fram ett växlingskort som monteras mellan ordinarie repeaterstyrkort och repeaterns bakplan. Detta kort kopplar om lf-ledningar, SQ, PTT osv så att antingen användes det analoga styrkortet eller så kopplas signalerna till MMDVM kortet som hanterar repeatern i digital mode. Val av mode sker helt automatiskt.

I DMR mode är repeaterns Tidslucka 2 statiskt kopplad till Brandmeister Talgrupp 8 och 2402. Talgrupp 8 är lokal talgrupp för Norrbotten. Repeaterns kontrollpanel finns här=>  Dynamiskt kan valfri talgrupp kopplas upp, Dynamiska uppkopplingar är aktiva i ca 20 min (styrs av Brandmeister). I Brandmeister kallas repeatern SK2HG-3 dashboard finns här->

R3:an var den första repeatern i Kalixlinjen med fast subtonesquelch. Så för att köra måste man programmera sin radio så att den sänder 107.2 Hz CTCSS (subtone). R3:an  är kopplad till Kalix linjen, Man skall INTE använda någon 1750 Hz ton utan alla repeatrar i repeaterkedjan Kalixlinjen öppnar automatiskt då repeatern startar. Vill man köra lokalt över bara R3an så håller man ned DTMF 3 innan man trycker på PTT. Repeatern sänder CTCSS 107.2 Hz och man bör  aktivera subtonesquelch i sin radio för att inte behöva höra repeatern då den går i digital mode, man slipper då också störningar från allt möjligt främst då man kör i stan. Repeatern är ansluten mot AMPRnet via 5GHz länk till Haparanda Vattentorn (21 km).

 VoIP Länkningen

All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Du kan läsa mera om länkningen –>Här!

image

Bilder

DSC_0602

 


Nedan: Repeater , filter, VoIP låda mm. Foto: SM2OAN Micke (Ny bild 2018-04-01

DSC_0604

Nedan styrkorten monterade i Motorola MTR2000. Foto: SM2OAN Micke (Ny bild 2018-04-01)

DSC_0603

 

Nedan korten urtagna ur repeatern: Analogt styrkort, nya växlingskortet och nedanför MMDVM-kortet ( ZUM PiHat) monterat på ett Raspberry Pi 3.

DSC_0457b

 

image

Antennen sitter ca: 55 meter upp i masten. Foto: SM2OAN Micke

R3_seskaro_50m

Täckningskarta Mot Mobilstation simulerad i Radio Mobile, klicka på kartan för större bild.

Repeater ansvarig ……………. SM2OAN Micke

Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-