SK2HG representerade på SSA-Årsmöte

SSA:s Årsmöte hölls i helgen i Lindesberg. Den Lokala klubben hade ordnat det hela bra i ortens Gymnasieskola, årsmötesbanketten hölls på Stadshotellet.  På det formella årsmötet deltog ca 65 SSA-medlemmar. SK2HG representerades av Bosse SM2PYN och undertecknad Micke SM2OAN. I övrigt var det nog endast Olle SM2DCU från 2.a distriktet. SM5BVV Morgan valdes till mötesordförande då den genom åren nästan självskrivne mötesordföranden Calle-BF tyvärr hastigt blivit SK under året. Inga kontroversiella punkter avhandlades i år och mötet kunde genomföras i god ordning. Morgan kunde som Calle alltid gjorde avsluta med en liten anekdot.

Jag fick ett antal frågor om ev. Seskarö field day 2019, så det vore väl bra om vi kunde bestämma oss på kommande möte.  Micke/SM2OAN

IMG_20190414_101301SM5BVV