DXCC sidorna uppdaterade med ny funktionalitet

För att göra dxcc-sidorna mer intressanta och mer levande har vi infört en databas som kan hålla reda på när förändringar skett. Meningen är att förändringar som skett de sista 30 dagarna skall vara markerade med röd text och ändringar som skett de senaste 365 dagarna skall vara markerade med blå text. Nu innan den tiden gått så är uppdateringar efter 13 Mars 2019 blåmarkerade och ändringar efter 6 Dec rödmarkerade. Inom parentes visas resultat före senaste ändringen.

73 de micke