Kallelse till Distrikt-2 möte 19 Aug kl 1300 i Skelleftehamn

Kallelse till Distrikt 2 möte i Skelleftehamn

Härmed kallas SSA-medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte den 19:e augusti 2023 kl.13:00.

Mötet kommer att genomföras i Rotundan i Skelleftehamn i samband med SK2AU:s traditionella loppis.

gm sm2oan/micke