*KALIXLINJEN – VoIP Länkning

KALIXLINJEN – VoIP Länkning

Här uppe i Östra Norrbotten har vi ett repeaternät med 6m/2m/70cm Repeatrar som är ihopkopplade via Internet. Talet överförs med VoIP (Voice over Internet Protocol)

När systemet installerades 2007-2008 var det nog landets i särklass modernaste  repeaternät -

Första 6M repeatern i SM2 distriktet QRV
2009.11.14 blev repeatern för 50MHz QRV. Lördag 14/11 gjordes monteringen uppe på Raggdynan, SM2EJE och SM2HQG körde upp kavitetsfilterna redan igår e.m. – Idag monterades en provisorisk antenn och ett ställ för själva repeatern. SM2OAN Micke kollade kaviteterna och allt kopplades ihop. Strax före kl. 12:00 så var repeatern igång och ett första test QSO kördes via Kalixlinjen över Repeatern R3 på Seskarö med SM2HEI.

Data / Bilder / Information finna under länken ‘RF95 Kalix’ här ovan…

Ny repeater i centrala Kalix
2008.10.05 Repeater RU5(RU378) har nu flyttats till Rammelberget i centrala Kalix. Repeatern är främst tänkt för mobil/portabel trafik i centrala Kalix. Repeatern är kopplad till övriga repeatrar i Kalixlinjen.

Alla repeaterlänkar nu ‘digitala’
Vid samma tillfälle monterades en 5,2GHz punkt till punkt WLAN-Länk,- den länkar ihop vattentornet och Raggdynan så att även repeatern där (R5) nu ansluts direkt till VoIP utan analoglänkning, därmed är nu hela ‘Kalixlinjen’ ihop länkad digitalt via VoIP.

Systemskiss

Efter det att denna bild ritats så har även R2 Luleå samt R0 Piteå och R3 i Älvsbyn anslutits till systemet. Klicka på bilden för större skiss!

image

Repeatrarna

De flesta VHF repeatrar är av fabrikatet Motorola MTR-2000, Några Ericsson F800 används också. Alla repeatrar har kompletterats med nya styrkort och Processorkort för ändamålet. Vidare används fabriksbyggda eller ombyggda duplexfilter av fabrikaten Katrein / Henry. Dessa har kapats / trimmats om från 80MHz – Läs mera om respektive repeater under ‘Repeater DATA’ länkarna överst och nederst på denna sida.

image
Bild 2. Repeater RV60(R6) i Överkalix. Motorola MTR2000
VoIP-Router ’IP-Tube-1293’ / Katrein Duplex filter.

VoIP Länkningen
All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Vi använder VoIP-Router ‘IPTube-1293′ från Microbit. VoIP-Router enheterna omvandlar det analoga ljudet till en TCP/IP baserad s.k. VoIP ström.

DSC_0592b

Bild 3. VoIP mixer (Microbit Microswitch 1190), Echolink samt AMPRnet utrusning på Nystaden  Kalix

VoIP strömmar från respektive repeater går via AMPRnet till en VoIP Mixer där alla VoIP strömmarna mixas samman och går tillbaka till respektive VoIP-Router / repeater. Teoretiskt kan 30 VoIP strömmar mixas. VoIP mixern är placerad i Kalix, här finns även en streaming server via den kan man lyssna på repeaternätet direkt från en vanlig PC/klient (WinAMP) .

Du kan läsa mera om hur man lyssnar på repeaternätet via sin PC-Dator –>Här!

Normal användning
Repeatrarna är i utgångsläget ‘Permanent’ kopplade till varandra. ALLA repeatrarna och länkar går upp samtidigt när man sänder med en radio med 107.2 Hz subtone in på någon av repeatrarna.

Observera att 1750Hz ton inte används längre.

Frikoppla respektive repeater

Om man vill köra utan länkning mellan repeatrarna så trycker man in en DTMF siffra samtidigt som PTT.

DTMF 0 – Öppna bara R0 Piteå
DTMF 2 – Öppna bara R2 Gällivare eller R2 Luleå
DTMF 3 – Öppna bara R3 Seskarö
DTMF 5 – Öppna bara R5 Kalix
DTMF 6 – Öppna bara R6 Överkalix
DTMF 7 – Öppna bara RU5 Kalix

Detta gäller naturligtvis inom/från respektive repeater täckningsområde. Om man vill köra en repeater separat så frikopplas respektive repeater med DTMF ton. Vill man koppla upp länken mellan när man öppnat med DTMF-Siffra så kan man göra detta med DTMF *. I det festa fall indikeras frikopplad repeater med en ”dubbel bipp” då man släpper PTT.

Från kust till fjäll’
Repeater nätet täcker i stort sett hela östra norrbotten, från Piteå i söder, Älvsbyn i väster, Luleå, Kalix, Haparanda i öster, Överkalix, Övertorneå och Gällivare, samt delar av Pajala och Kiruna kommun i Norr.

Täckningskarta för respektive repeater finns under ‘Repeater DATA’ länkarna överst och nederst på denna sida.

Lyssna ‘ONLINE’

Våran streaming server står nu uppe i Överkalix. Den kör på Mandrake Linux OS och ‘IceCast 2′ med formatet .ogg – Hårdvaran är skänkt av MICROBIT. – Du lyssna på våra repeatrar med WinAmp ‘Online’ direkt i datorn!

Instruktion hur du gör för att lyssna finns här: http://www.sk2hg.se/sk2hg/icecast/index.html