Repeatrar

KALIXLINJEN – VoIP Länkning

Här uppe i Östra Norrbotten har vi ett repeaternät med 6m/2m/70cm Repeatrar som är ihopkopplade via Internet. Talet överförs med VoIP (Voice over Internet Protocol)

När systemet installerades var det nog landets i särklass modernaste  repeaternät – Hjärnan bakom systemet är Mikael Styrefors (Micke/SM2OAN) – Han är även repeateransvarig vid Kalix radioklubb / SK2HG.

Första 6M repeatern i SM2 distriktet QRV
2009.11.14 blev repeatern för 50MHz QRV. Lördag 14/11 gjordes monteringen uppe på Raggdynan, SM2EJE och SM2HQG körde upp kavitetsfilterna redan igår e.m. – Idag monterades en provisorisk antenn och ett ställ för själva repeatern. SM2OAN Micke kollade kaviteterna och allt kopplades ihop. Strax före kl. 12:00 så var repeatern igång och ett första test QSO kördes via Kalixlinjen över Repeatern R3 på Seskarö med SM2HEI.

Data / Bilder / Information finna under länken ‘RF95 Kalix’ här ovan…

Ny repeater i centrala Kalix
2008.10.05 Repeater RU5(RU378) har nu flyttats till Rammelberget i centrala Kalix. Repeatern är främst tänkt för mobil/portabel trafik i centrala Kalix. Repeatern öppnar på bärvåg och går då bara lokalt,- om man öppnar med 1750ton så öppnas hela ‘Kalixlinjen’ via VoIP-Länk över internet.

Alla repeaterlänkar nu ‘digitala’
Vid samma tillfälle monterades en 5,2GHz punkt till punkt WLAN-Länk,- den länkar ihop vattentornet och Raggdynan så att även repeatern där (R5) nu ansluts direkt till VoIP utan analoglänkning, därmed är nu hela ‘Kalixlinjen’ ihop länkad digitalt via VoIP.

Ny systemskiss
SM2OAN Micke har ritat en ny systemskiss (Se nedan) – RU5 sidan är även uppdaterad med lite bilder.
Bild 1. Micke (SM2OAN) har ritat denna systemskiss. Klicka på bilden för större skiss!

image

Repeatrarna

Samtliga fyra(4) VHF repeatrar är av fabrikatet Motorola MTR-2000. Alla repeatrar har kompletterats med nya styrkort och Processor kort för ändamålet. Vidare används fabriksbyggda duplexfilter av fabrikaten Katrein / Henry. Dessa har kapats / trimmats om från 80MHz – Läs mera om respektive repeater under ‘Repeater DATA’ länkarna överst och nederst på denna sida.

image
Bild 2. Repeater RV60(R6) i Överkalix. Motorola MTR2000
VoIP-Router ’IP-Tube-1393’ / Katrein Duplex filter.

VoIP Länkningen
All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Vi använder VoIP-Router ‘IPTube-1293′ från Microbit. VoIP-Router enheterna omvandlar det analoga ljudet till en TCP/IP baserad s.k. VoIP ström.

image
Bild 3. VoIP mixer(Microbit Microswitch 1190) / Streaming server

VoIP strömmar från respektive repeater går via internet till en VoIP Mixer där alla VoIP strömmarna mixas samman och går tillbaka till respektive VoIP-Router / repeater. Teoretiskt kan 30 VoIP strömmar mixas. VoIP mixern är placerad i Överkalix, här finns även en streaming server via den kan man lyssna på repeaternätet direkt från en vanlig PC/klient (WinAMP)

Du kan läsa mera om hur man lyssnar på repeaternätet via sin PC-Dator –>Här!

I Kalix och på Seskarö användes först en 70cm länk (Analog) för att länka upp/ner ljudet till en plats där internet anslutning finns, där står en ‘IPTube-1293′ Enhet. Detta är utbytt mot 5GHz WLAN länkar, på samma sätt som i Gällivare och Överkalix,

Normal användning
Repeatrarna är i utgångsläget ‘Permanent’ kopplade till varandra. ALLA repeatrarna och länkar går upp samtidigt när man öppnar som vanligt med 1750Hz ton Från R2, R3, R5 eller R6.

Notera! Om man kör för lång 1750Hz ton så öppnar även länkning till Piteå (Polcirkel länken)

Frikoppla respektive repeater
Om man vill köra utan länkning mellan repeatrarna så öppnar man respektive repeater med DTMF ton.

DTMF 2 – Öppna bara Gällivare/Malmberget R2
DTMF 3 – Öppna bara Seskarö R3
DTMF 5 – Öppna bara Kalix R5
DTMF 6 – Öppna bara Överkalix R6

Detta gäller naturligtvis inom/från respektive repeater täckningsområde. Om man vill köra en repeater separat så frikopplas respektive repeater med DTMF ton. Vill man koppla upp länken mellan när man öppnat med DTMF-Siffra så kan man göra detta med DTMF *

Från kust till fjäll’
Repeater nätet täcker i stort sett hela östra norrbotten, från delar av Luleå kommun,- Hela Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå och Gällivare kummner,- samt delar av Pajala och Kiruna kommun. Täckningskarta för respektive repeater finns under ‘Repeater DATA’ länkarna överst och nederst på denna sida.
Bild 4. Dator simulerade täckningskartor som Sture (SM2EEC) har tagit fram.
(Repeater på Seskarö R3 saknas samt 6M repeatern i Klaix och de två repeatarna i Kiruna) Klicka på bilden för större karta!

image

Lyssna ‘ONLINE’
Våran streaming server står nu uppe i Överkalix. Den kör på Mandrake Linux OS och ‘IceCast 2′ med formatet .ogg – Hårdvaran är skänkt av MICROBIT. – Du lyssna på våra repeatrar med WinAmp ‘Online’ direkt i datorn!

Instruktion hur du gör för att lyssna finns här: http://www.sk2hg.se/sk2hg/icecast/index.html

Stort tack till…
Mickael Styrefors (SM2OAN) för mycket arbete och tankekraft. Det är Micke som har utvecklat och tillverkat logik / styrkort till repeatrarna och länkarna.

MICROBIT’ för lån av utrustning m.m. Anders SM2Z & Klubben GEMARK SK2TP för jobb bl.a. vid repeater i Gällivare. Göran SM2YER för jobb bl.a. vid repeater i Överkalix. Samt,- Gällivare och Överkalix kommuner för utlåning av diverse.

/Styrelsen Kalix Radioklubb SK2HG / SM2YER Göran

Repeater ansvarig ……………. SM2OAN Micke
Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-