RU5/378 DMR/Analog – Kalix C

2008-09-30 – monterades och driftssattes 70cm repeatern i vattentornet på Rammelberget / Kalix. Repeatern är främst tänkt för mobil/portabel trafik i centrala Kalix.

2018-06-10 ”Digitaliserades” repeatern dvs den byggdes om så att den går i dual mode dvs. både som analog och digital repeater (DMR).  Analogt är den kopplad till Kalixlinjens övriga repeatrar precis som förrut. Digitalt är den fast kopplad till Brandmeister TG8 och TG2402 (TS2). Val av digital resp. analog mode sker helt automatiskt. Om du lyssnar på repeatern analogt måste du aktivera subtone squelch så att din radio inte öppnar på DMR signalen. 

Samtidigt byttes antenn till en ny ”blindkäpp” CMA45/c med 3 dBd gain som SM2SRV skänkt. Nya radiostationer installerades också, nu används 2 st Motorola CM140 uteffekten är också höjd till 20W så den borde går riktigt bra i centrala Kalix.

I DMR mode är repeaterns Tidslucka 2 statiskt kopplad till Brandmeister Talgrupp 8 och 2402.
Talgrupp 8 är lokal talgrupp för Norrbotten. Dynamiskt kan valfri talgrupp kopplas upp, Dynamiska uppkopplingar är aktiva i ca 20 min (styrs av Brandmeister). Repeatern har en egen kontrolpanel där man kan se vad som händer på den i realtid, den finns här=> I Brandmeister kallas repeatern SK2HG-7 kontrollpanelen finns här-> där man kan se bl.a. vilka talgrupper som är kopplade till Repeatern.

RU5an i analog mode är alltså  kopplad till Kalix linjen och öppnar samtidigt som övriga repeaterar. Repeatern är försedd med subtonsquelch CTCSS 107.2 Hz och man skall INTE använda någon  1750 Hz ton  utan bara trycka PTT  i 1 sekund så öppnar alla repeatrarna i vanlig ordning. Vill man köra bara RU5 så öppnar man med DTMF 7.   

Från RU5ans QTH sker också 5 GHz länkningen mot R5 och RF95 på Raggdynan. Det  sitter en Ubiquiti AC-500-ISO länkbägge ändar som överför AMPRnet till Raggdynan. Den klarar >00Mbit/s utan vidare trots att avståndet är 16 km.  En länk finns också mot Radioklubben SK2HG, Från Vattentornet sker anslutningen mot AMPRnet via fiber. 

All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Du kan läsa mera om länkningen –>Här!

Bilder

IMG_20180612_080520bIMG_20180612_080517b

 

 

 

 

 

 

 

Välfyllt repeaterskåp, Inte det mest praktiska, men svårt att ta upp nått större skåp via spiraltrappan. Foto: SM2OAN 

IMG_20180611_174746

 

Vår 70cm vertikal överst, Nedanför nån som tjuvlånat vårt rör för en Wimax länk, 40 cm UBNT länk mot Motorklubben, Vår 50 cm UBNT länk mot Raggdynan näst nederst, Nederst 20 cm UBNT  länk mot Radioklubben.
Foto: SM2OA
N

 

 

 

 

Mera historiska bilder hittar du –>Här!

RU5_Kalix_VT_portabel

Täckningskarta mot handportabel station simulerad i Radio Mobile. Klicka på kartan för större bild.

Repeateransvarig ……………. SM2OAN Micke

Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-