RF95 Raggdynan / KALIX

Repeatern har kanal RF95, dvs den sänder på 51.950 MHz och lyssnar på 51.350 MHz. Man måste  använda 107.2 Hz CTCSS subton på sin sändare för att komma in på repeatern. Man behöver INTE använda någon 1750 Hz ton utan alla repeatrar i repeaterkedjan Kalixlinjen öppnar automatiskt då den mottagit bärvåg + CTCSS ton. Repeatern sänder också subton 107.2 Hz om man vill ha tonsquelch aktiverad på sin radio.

Egenskaperna på själva repeatern blev bra men bakgrundsnoiset från övrig kommersiell utrustning i huset sätter ned känsligheten.

image
Repeater RF95 till höger i bild

image
Repeater General Electric inköpt färdigt ombyggd från USA

Duplexfiltern är 2 st vanliga 4 burkars Radiomaster 80 Mhz som är ihopsvetsade.

Men filtren blev precis lika bra som 80 MHz orginalen var.

Stationen är en General Electric 100W som är omtrimmad till 6m i USA. Den är neddragen till 50W för att inte bli för varm vid kontinuerlig drift. Bra radio ren sändare, ingen påverkan på mottagaren vid 50W i alla fall.

image
Duplexfiltern – Radiomaster

image
Antennen är bara provisoriskt placerad på staketet till mastgården nu över vintern. Är det någon som tycker det är kul att svetsa ihop en dipol i Aluminium som tål att sätta upp i en 76/1000 mast så emottas en sådan tacksamt.

Mera bilder finns ==>Här!

VoIP Länkningen

All länkning mellan repeatrarna bygger på ‘VoIP’ teknik. Du kan läsa mera om länkningen –>Här!

Repeater ansvarig ……………. SM2OAN Micke
Lokal kontakt / Driftansvarig …. SM2OAN Micke