AIS

alix Radioklubb driver ett system för att visa hur sjöfart med AIS transpondrar rör sig på Bottenviken. Fyra mottagare finns utplacerade runt norra Bottenviken, från Jakobstad i söder till Kalix i norr

Här finns webbsidan med kartan

Mottagaren i Kalix är en tvåkanalsmottagare, en Smart Radio SR162. 

För att få bra räckvidd är mottagaren placerad på ett berg ca 15 km från Kalix. Antennhöjden blir därmed ca 160 m över havet och räckvidden mer än 100 nm. Antennen är en enkel dipol AV1312 från Aerial OY.

För att överföra NMEA informationen från SR162:an till servern  där Shipplotter körs så använder vi en RS232 till IP converter från Tibbo, en DS202 som sedan är kopplad till en 5 GHz länk Powerbridge 5. Länkhoppet är ca 15 km till en likadan Powerbridge 5 som sedan är kopplad till Internet. Själva programvaran körs numera på en sk VPS-server (virtual private server) på ett serverhotell i Karlstad, detta för att få så hög driftsäkerhet som möjligt.

På Seskarö sitter en SR-161 och i Piteå och Jakobstad en SR-162. I praktiken är det ingen skillnad på SR-161 eller SR-162 särskilt om man har mer än en mottagare. Alla  antenner är kommersiella 0dB antenner. Antennen har heller ingen stor betydelse, Radio horisonten är där den är. Det är bara en sak som räknas det är höjden över havet. Det är klart att har man lång kabel så måste den ha låg förlust också. Dessa antenner är anslutna med 30-60 m 7/8″ Comflex. Redundansen är mycket bra mellan de 3 platserna i norr och det märks inte så mycket om en mottagare faller i från, knappast heller om två gör det. Svenska sidan av Bottenviken täcks in i alla fall.

image

Tvåkanals AIS RX SR-162

image

Nedan visas datorsimulerade räckviddskartor. Simuleringarna är gjord utifrån hur långt borta ett fartyg med Class A transponder och antennhöjd 20m öh syns. Mottagarens känslighet är -112dBm. Simuleringarna verkar stämma rätt bra med verkligheten, ofta syns ju tex isbrytare ännu längre bort men dom har ju antennerna på 40-45m öh. 

AIS-Kalix-Ship-classA-20m-112dBm
R
äckvidd AIS-mottagaren i Kalix

 

AIS-Seskarö-ship-classA-20m-112dBmRäckvidd AIS-mottagaren på Seskarö

AIS-Pitholm-Ship-classA-20m-112dBm
R
äckvidd AIS-mottagaren på Pitholm