Kiwi


kiwi-sdrKalix Radioklubb SK2HG har två Kiwi SDR mottagare placerad på Siknäsfortet ca 25 km väster om Kalix. Det är i princip helt störningsfritt på platsen så mottagarna fungerar mycket bra. Antenn är en Militär bredbandsantenn 264, allmänt kallad ”Hängmatta”. Mottagarna kan hantera 4 st samtidiga lyssnare var totalt 8st alltså. I första hand är mottagarna givetvis tänkt för klubbens medlemmar men den ena mottagaren med är idag öppen för alla.

Kiwisdr_x2

Du som använder mottagaren flitigt utgår vi ifrån att också betalar medlemsavgift.

Man behöver inte bo i Kalix för att vara medlem i klubben. Medlemsavgift till klubben 150:-/ år betalas till Plusgiro 43 23 30-9. (Glöm Ej att ange Namn och ev. Signal)

Länk till mottagaren kiwisdr.sk2hg.se:8073 ange din signal då du ansluter.

Siknäsfortet var en del av Siknäsbatteriet som bestod av ett antal fasta anläggningar med 15,2 cm kanoner nedsprängda i flera berg på Siknäshalvön. Batteriet var en av Kalix-linjens viktigaste försvarsanläggningar som skulle skydda Töre hamn och E4 mot framryckning västerut. Varje anläggning var byggd för att klara sig själv under lång tid. Endast en anläggning  finns bevarad som besöksfort ( mer info www.siknasfortet.se => )