Årsmöte 2024 genomfört

smötet genomfördes i Torsdags med 16 st fysiskt deltagande medlemmar, vilken får ansees som en väldigt bra siffra med tanke på avstånden, Den formella delen genomfördes i rask takt och en ny styrelse röstades fram med små förändringar. Den viktigaste vara att Börje SM2OUY ersätter Sture SM2EEC som  av hälsoskäl avböjt omval. Vi tackar Sture för alla år han varit Kassör. Efter mötet intogs Kanelbullar och Princesstårta och många trevliga eyeball QSO genomfördes då det var länge sedan vi träffats så många, väldigt trevligt.

73 de Micke/sm2oan

Nedan lite bilder, fotograf Bert /GCQ, Anders/GET