RU6/380 DMR / D* Kalix Rgd

RU6/RU380 SK2RJH / SK2RJH B – Kalix Raggdynan

Repeatern är för närvarande QRT

D-star repeatern är nu (17-11-11) utbytt mot en ny repeater Tait TB7100 med ett digital interface kallat MMDVM, samt en Raspberry Pi. Frekvensen är den samma som förrut  434.750 MHz med – 2 MHz skift, uteffekt till antenn ca 25W. MMDVM-kortet stödjer 4 digitala moder DMR, D-Star, Fusion och P25.  Vi har aktiverat D-star och DMR. Repeatern lyssnar på bägge moderna i vila. Efter trafik i nån av moderna så lyssnar den bara på aktuell mod i 10 sekunder. Idag sänds TG 2402 och TG8 Norrbotten) ut på DMR timeslot 2 och Worldwide talgruppen TG91 på Timeslot 1. Dynamiska uppkopplingar är aktiva i ca 20 min (styrs av Brandmeister).

I Brandmeister kallas repeatern SK2RJH, dashboard finns  här-> där syns aktuell trafik på repeatern i realtid.

DMR funktionen är kopplad till det världsomfattande Brandmeister systemet, den har också en kontrollpanel här-> där man kan se bl.a. vilka talgrupper som är kopplade till Repeatern.

D-star funktion är som förrut kopplad till DSC systemet och ligger default till DSC010F, dvs. reflektorn för SM2 och SM3. Dess kontrollpanel syns här ->

I vanlig ordning så var det lite krux att få det hela att fungera, ny teknik och ny radio. Det gick relativt lätt att få den Motorola baserade repeatern att fungera, Tait-repeatern var svårare, dels pga av att det var en helt ny radio för mig samt att den är DSP-baserad vilket innebär att signalerna fördröjs tidsmässigt i både TX och RX. MMDVM stödjer dock detta men man måste prova fram rätt inställningar.

More technical info here =>

Nedan följer lite bilder från bygget av repeatern.

 

 

image

R5 2-stack till vänster DMR / D-star 4-stack till höger, APRS antennen precis ovanför
- Foto: SM2OAN

Signalstyrka mot mobilstation simulerad med Radio Mobile (klicka på kartan för större karta)

Raggdynan_UHF

 

Repeateransvarig ……………. SM2OAN Micke
Lokal kontakt / Driftansvarig …. -”-