SK2HG Årsmöte avklarat

sk2hg_åm-23

Årsmötet avhölls som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte i Data Center Orions lokaler.  Totalt deltog 12 medlemmar. Styrelsen förändrades något då Börje/OUY ersatte Sigvard/EJE som ordinare ledamot och Micke/IAR ersatte Göran/YER som suppleant. Efter den formella delen berättade Börje/ OUY om DC Orion och vi gjorde en rundvandring i de stora lokalerna. Kvällen avslutades med sedvanligt fika.

Micke /sm2oan